Plaćanje?

Plaćanje se može izvršiti na naše transakcijske račune:
140 101 001261 3040 Sberbank BH d.d. Sarajevo
132 731 001000 8686 NLB Bank d.d. Tuzla
161 000 012806 0090 Raiffeisen BANK d.d. BiH
Prilikom uplate molimo Vas da navedete broj ponude/predračuna na osnovu kojeg vršite uplatu.